Zapytania ofertowe

 

W związku z realizacją projektu, pn. „Usprawnienie procesu produkcji poprzez zakup nowych środków trwałych dla Zakładu Masarskiego Bawół z Markowej” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, prosimy o składanie ofert na dostawę:
 

  1. Pieca konwekcyjno – parowego
  2. Urządzenia do głuszenia zwierząt z rejestratorem parametrów głuszenia

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2015 r.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowe) oraz formularze ofertowe (do pobrania) na których należy składać oferty na zasadach określonych w treści zapytań ofertowych. 
 

Zapytanie ofertowe na dostawę pieca konwekcyjno parowego PDF – treść zapytania str 1  

Zapytanie ofertowe na dostawę pieca konwekcyjno parowego PDF – treść zapytania str 2

  

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do głuszenia PDF str. 1  

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do głuszenia PDF str. 2  

 

Formularz ofertowy - urządzenie do głuszenia .doc

 

Formularz ofertowy - piec konwekcyjno parowy.doc

 

Ogłoszenie prasowe - INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE.DOC

 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Produkty
naturalnie wędzone

zobacz więcej

Szynki parzone
i wędzone

zobacz więcej

Przetwory
mięsne

zobacz więcej